Årets sommerhonning snart i boks

Våre flittige bier har gjort grovjobben. Nå er våre birøktere i gang med å slynge honningen ut av tavlene for å tappe dem på boks og glass. Årets sommerhonning er snart klar for bestilling gjennom nettbutikken vår.